[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16029
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Alnylam Netherlands B.V. (MUDr. Tomáš Doležal)
N07XX12
9532C
3719016029
Právoplatný
28.3.2019 14:44:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
text/dali Návrh_znenia_riadku_9532C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf anx_142201_sk.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf dec_142201_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Potvrdenie o správnosti ŠÚK... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie k farmakoekonomi... Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Doklad o zaplatení správneh... Iná príloha 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ceny.docx Iná príloha 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Dokument vydaný vecne prísl... Iná príloha 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Dokument vydaný vecne prísl... Iná príloha 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_SK.docx Žiadosť o zaradenie A1N 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/x-zip-compressed referencie.zip Iná príloha 28.3.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Onpattro_A1N_16029.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 27.6.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5989 1 R_A1N application/pdf S10700-2019-OKC-16029.pdf 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 24.6.2019 13:16:47
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny