[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15936
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Chiesi Orphan B.V. (PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.)
J01MA12
4524B
3719015936
Právoplatný
29.3.2019 8:10:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword A1P_ziadost-Quinsair.doc Žiadosť o zaradenie A1P 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku-Quinsai... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
text/dali Navrh_znenia_riadku_4524B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Quinsair emea-combined-h-27... Súhrn charakteristických vlastností lieku 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf 2017 08 29 Quinsair IAIN-13... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf dec_130815_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf dec_132987_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf dec_133592_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/msword FEK_rozbor_lieku-Quinsair-v... Farmako-ekonomický rozbor lieku 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf ECFSPR_Annual Report 2014_N... Iná príloha 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf ECFSPR_Report2015_Nov2017.pdf Iná príloha 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf Elborn 2015.pdf Iná príloha 11.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf Quinsair-platba A1P.pdf Iná príloha 28.3.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Quinsair_A1P_15936.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 27.6.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6049 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie K467_N763.pdf 15.8.2019 Detaily
R 5984 1 R_A1P application/pdf S10700-2019-OKC-15936.pdf 15.7.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Eva Veľasová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 20.11.2023 14:58:55
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 18.9.2023 8:58:22
Nezohľadňovaný
Farmako-ekonomický rozbor lieku Quinsair (ŠUKL: 4524B), Model rozboru ako aj literatúra na základe Výzvy k podanium ID: 15936 zo dňa 1.6.2023 podľa §93 boli podané cez Iné podania dňa 18.9.2023.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 1.6.2023 13:45:47
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93
Autor: PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD. - Chiesi Orphan B.V. 
Zaslal: 24.6.2019 21:11:13
Nezohľadňovaný
Zmena MAH
Autor: PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD. - Chiesi Orphan B.V. 
Zaslal: 20.6.2019 21:41:55
Nezohľadňovaný
Zmena MAH
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.6.2019 14:28:39
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny