[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15853
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novartis Europharm Limited (Ing. Iveta Pálešová)
L01XE42
5087C
3719015853
Právoplatný
30.5.2019 15:45:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 5089C A1N_ziadost Kisqali.docx Žiadosť o zaradenie A1N 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 5089C Návrh znenia riadku_K... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
text/dali Navrh_znenia_riadku_5089C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf SPC Kisqali 2.2019.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Kisqali rozhodnutie EC.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf SUKL kody Kisqali.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf 5089C Kisqali FER.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Rozhodnutie EC - zmena drzi... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny z online databaz_Kisqa... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
image/jpeg Lauer Taxe uhrada lieku v N... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Hortobagyi GN_N Engl J Med_... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Hortobagyi GN_Breast Cancer... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Hortobagyi GN_ Ann Oncol_20... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Janni W_Breast Cancer Res T... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Verma S_Breast Cancer Res T... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 5089C_Kisqali odpoved na vy... Iná príloha 30.5.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15853_A1N_L01_Kisqali.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Kisqali_15853_FER.docx 23.5.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6131 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie K480_N813.pdf 15.10.2019 Detaily
R 6086 1 R_A1N application/pdf S12618-2019-OKC-15853.pdf 15.9.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.8.2019 7:41:16
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.8.2019 7:06:46
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Iveta Pálešová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 26.6.2019 10:32:04
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, vzhľadom na technickú chybu si dovoľujeme požiadať o opravu ŠÚKL kódu. Zároveň zaslielame opravený návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) ako aj šifrovaný výstup z MiniDaLi.
Autor: Ing. Iveta Pálešová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 26.6.2019 10:31:40
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, vzhľadom na technickú chybu si dovoľujeme požiadať o opravu ŠÚKL kódu. Zároveň zaslielame opravený návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) ako aj šifrovaný výstup z MiniDaLi.
Autor: Ing. Iveta Pálešová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 5.3.2019 9:08:25
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. Pekný deň.