[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15846
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Laboratoires THEA (Mgr. Denisa Miškovičová)
S01BA02
4812C
3719015846
Právoplatný
28.5.2019 10:33:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword A1N_ziadost_SOFTACORT_7.3.2... Žiadosť o zaradenie A1N 29.3.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_SOFTACO... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.3.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
text/dali Navrh znenia riadku_SOFTACO... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.3.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/msword SPC00462045_SOFTACORT.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.3.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Rozhodnutie o registracii_S... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.3.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf SOFTACORT_SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.3.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/msword FEK_rozbor_lieku_SOFTACORT_... Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.3.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Doklad o zaplateni_SOFTACOR... Iná príloha 29.3.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document VEC_odpoved na vyzvu_Softac... Iná príloha 28.5.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/msword A1N_ziadost_SOFTACORT_7.3.2... Iná príloha 28.5.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_SOFTACO... Iná príloha 28.5.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
text/dali Navrh_znenia_riadku_4812C.dfm Iná príloha 28.5.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf 50. Bielory AllergyAsthmaPr... Iná príloha 28.5.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf A Systematic Review of Diag... Iná príloha 28.5.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf GP factsheet - Steroids and... Iná príloha 28.5.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Steroids and the eye-indica... Iná príloha 28.5.2019 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15846_Softacort_S01_A1N... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.9.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva na doplnenie S09268-O... 23.5.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6095 1 R_A1N application/pdf S12618-2019-OKC-15846.pdf 15.9.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 22.8.2019 7:40:05
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 22.8.2019 7:39:34
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov: