[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15819
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
N05AE04, L02AE04
12406, 81935, 52515, 33898, 52518, 12339, 82130, 52524, 52527, 12392, 82158, 52533, 33914, 06215, 96107
3719015819
Právoplatný
27.2.2019 11:14:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati KON_vo z... Oznámenie o začatí konania 27.2.2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15819_Triptorelin Zipra... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5889 1 R_KON application/pdf S07790-2019-OKC-15819-zipra... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 27.3.2019 15:32:43
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny N05
Autor: Alla Benčová - IPSEN PHARMA S.A.S 
Zaslal: 6.3.2019 14:41:44
Dovoľujeme si podať pripomienku
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pripomienka.docx