[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15814
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C10BA06
0301D
3719015814
Právoplatný
27.2.2019 10:24:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N Rosazimib 20mg 10mg 030... Žiadosť o zaradenie A1N 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Rosazim... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Navrh_znenia_riadku_0301D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/msword Rosazimib_SPC_01_2019.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Rosazimib 20 mg_10 mg tbl f... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Rosazimib 20 mg_10 mg tbl f... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf FEK_Rosazimib_20 mg_10 mg_2... Farmako-ekonomický rozbor lieku 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 15814_Rozazimib.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 30.5.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5930 1 R_A1N application/pdf S09773-2019-OKC-15814.pdf 15.6.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 27.5.2019 14:42:00
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 27.5.2019 14:41:22
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 27.2.2019 13:06:58
Prikladáme platbu.