[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15813
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C10BA06
0283D
3719015813
Právoplatný
27.2.2019 10:13:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N Rosazimib 10mg 10mg 028... Žiadosť o zaradenie A1N 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Rosazim... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Rosazimib_Navrh_znenia_riad... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/msword Rosazimib_SPC_01_2019.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Rosazimib 10 mg_10 mg tbl f... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Rosazimib 10 mg_10 mg tbl f... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf FEK_Rosazimib_10 mg_10 mg 2... Farmako-ekonomický rozbor lieku 27.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 15813_Rozazimib.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 30.5.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5931 1 R_A1N application/pdf S09773-2019-OKC-15813.pdf 15.6.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 27.5.2019 14:52:39
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 27.5.2019 14:42:53
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 27.2.2019 13:05:44
prikladáme platbu.