[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15811
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Amgen Europe B.V. (PhDr. Rastislav Binder)
L01XC03
7944C
3719015811
Právoplatný
30.5.2019 11:40:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_7944C KANJINTI 420 mg.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 28.2.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_7944C K... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.2.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
text/dali Navrh_znenia_riadku_7944C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.2.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
application/pdf SPC Kanjinti.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.2.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
application/pdf dec_140832_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.2.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
application/pdf SUKL kod.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.2.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
application/pdf S_FE_7944C Kanjinti 420 mg.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.2.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
application/pdf Kanjinti_420_odpoved na vyz... Iná príloha 30.5.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
application/pdf A1N_7944C KANJINTI 420 mg _... Iná príloha 30.5.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
application/pdf FE_Kanjinti 420mg_aktualiza... Iná príloha 30.5.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_7944C K... Iná príloha 30.5.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
text/dali Navrh_znenia_riadku_7944C_a... Iná príloha 30.5.2019 Podpis PhDr. Rastislav Binder
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15811_A1N_L01_Kanjinti.... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Kanjinti_15811_OKC.docx 23.5.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6085 1 R_A1N application/pdf S12618-2019-OKC-15811.pdf 15.9.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.8.2019 7:39:56
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: PhDr. Rastislav Binder - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.3.2019 21:44:18
Literatura
Autor: PhDr. Rastislav Binder - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.3.2019 10:48:04
Prikladame aktualizovany farmakoekonomicky rozbor lieku
Autor: PhDr. Rastislav Binder - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.3.2019 10:47:12
Prikladame aktualizovanu ziadost A1N
Autor: PhDr. Rastislav Binder - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.3.2019 9:17:50
Literatura
Autor: PhDr. Rastislav Binder - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 7.3.2019 9:17:24
Potvrdenie o cene v Holandsku a Chorvatsku
Autor: PhDr. Rastislav Binder - Amgen Europe B.V. 
Zaslal: 4.3.2019 22:18:10
Prikladáme potvrdenie o úhrade správneho poplatku.