[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15806
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
L04AA32
3349B, 3356B
3719015806
Rozhodnutý 1.st
26.2.2019 13:18:41

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_ZM_L04AA32.docx Oznámenie o začatí konania 26.2.2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15806_Apremilast_KON_ZM... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5888 1 R_KON application/pdf S07790-2019-OKC-15806-Aprem... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 5.3.2019 21:00:49
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať pripomienky ku konaniu ID 15806.