[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15799
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L01XC02
9504B
3719015799
Právoplatný
30.5.2019 16:34:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_9504B_MabThera ... Žiadosť o zaradenie A1N 28.2.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_9504B_M... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.2.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
text/dali Navrh_znenia_riadku_9504B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.2.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SPC MabThera-VII157-VII158-... Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.2.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Registracia_MAB 1600_Predlz... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.2.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Registracia_MAB 1600_transf... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.2.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SUKL kod_MAB 1600.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.2.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_FE_liek_9504B_MabThera 16... Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.2.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
image/png potvrdenie o zaplateni spra... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny z online databaz_Mabth... Iná príloha 28.2.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Odpoveď na výzvu na doplnen... Iná príloha 30.5.2019 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15799_A1N_B_MabThera.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_MabThera_15799_OKC.docx 23.5.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6084 1 R_A1N application/pdf S12618-2019-OKC-15799.pdf 15.9.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.3.2019 18:46:46
Ina priloha 3
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.3.2019 18:45:57
Ina priloha 2
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.3.2019 18:45:25
Ina priloha 1
Príloha: application/pdf SAWYER final.pdf
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.3.2019 18:44:10
Navrh znenia riadku - sifrovany vystup - aktualizacia
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.3.2019 18:43:36
Navrh znenia riadku - aktualizacia
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.3.2019 18:42:59
FEK rozbor - aktualizacia
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.3.2019 18:42:06
A1N ziadost - aktualizacia