[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15773
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. (Ing. Eva Tainová)
C10BA06
2707B
3719015773
Právoplatný
31.3.2019 20:02:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost Zenon 10_40mg ... Žiadosť o zaradenie A1N 31.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku Zenon 1... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
text/dali Navrh_znenia_riadku_2707B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
application/msword Zenon SPC00484730 feb 2018.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Zenon 10mg_40mg Registrácia... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Zenon 10mg_40mg pridelenie ... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
application/x-zip-compressed Referencie Zenon.zip Iná príloha 31.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Zenon úhrada správneho popl... Iná príloha 31.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf S_FE_rozbor lieku Zenon 10_... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.3.2019 Podpis Ing. Eva Tainová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 15773_Zenon.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.6.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5991 1 R_A1N application/pdf S10700-2019-OKC-15773.pdf 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2019 15:45:13
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2019 15:44:00
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zenon 15773.docx
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. 
Zaslal: 5.4.2019 12:38:01
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu Farmako-ekonomického rozboru lieku.
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. 
Zaslal: 5.4.2019 12:36:48
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu Šifrovaného výstupu z MiniDaLi.
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. 
Zaslal: 5.4.2019 12:35:31
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu Návrhu znenia riadku lieku (MiniDaLi).
Autor: Ing. Eva Tainová - sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. 
Zaslal: 5.4.2019 12:34:01
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu žiadosti A1N.