[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15737
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Celgene Europe BV (MUDr.Ivan Ťurek)
L04AX06
6799A
3719015737
Právoplatný
23.8.2019 13:05:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ID 15737_Celgene_Imnovid_ 6... Iná príloha 27.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/pdf Imnovid_SmPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 27.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/pdf EC_decision_Imnovid_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/pdf Imnovid_Obnovenie registrac... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/pdf Imnovid EC decision MAH tra... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/pdf Imnovid SUKL kody Okt.2018.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 27.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/x-zip-compressed Medicinske_referencie.zip Iná príloha 27.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/pdf Potvrdenie autorit_Cyprus_J... Iná príloha 27.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 20190228 A1P_ziadost_Imnovi... Žiadosť o zaradenie A1P 28.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Imnovid... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
text/dali Navrh_znenia_riadku_6799A.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 20190228 FEK_rozbor lieku I... Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/pdf Ceny z databáz_ Nemecko.pdf Iná príloha 28.2.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/pdf Vyjadrenie k vyzve na dopln... Iná príloha 28.5.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
application/pdf 20190812_Imnovid PRILOHA k ... Iná príloha 23.8.2019 Podpis MUDr.Ivan Ťurek
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15737_A1P_B_Imnovid_4.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Imnovid_15737_FER.docx 23.5.2019 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva2_imnovid_4_15737_OPS_... 22.8.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6082 1 R_A1P application/pdf S12618-2019-OKC-15737.pdf 15.9.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Eva Veľasová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 29.11.2023 15:59:33
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.8.2019 7:33:41
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenia zdravotníckych technológií
Autor: MUDr.Ivan Ťurek - Celgene Europe BV 
Zaslal: 19.8.2019 15:15:55
Nezohľadňovaný
Prikladáme aktualizovaný farmakoekonomický rozbor lieku.
Autor: MUDr.Ivan Ťurek - Celgene Europe BV 
Zaslal: 19.8.2019 15:15:21
Nezohľadňovaný
Prikladáme aktualizovanú žiadost A1P.
Autor: MUDr.Ivan Ťurek - Celgene Europe BV 
Zaslal: 19.8.2019 15:14:45
Nezohľadňovaný
Prikladáme aktualizovaný návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi).
Autor: MUDr.Ivan Ťurek - Celgene Europe BV 
Zaslal: 19.8.2019 15:14:13
Nezohľadňovaný
Prikladáme aktualizovaný šifrovaný výstup z MiniDaLi.
Autor: MUDr.Ivan Ťurek - Celgene Europe BV 
Zaslal: 28.5.2019 14:47:21
Nezohľadňovaný
Vyjadrenie k výzve sme pridali k prílohám k návrhu. Model nákladovej efektívnosti bol doručený cez "Iné podania".
Autor: MUDr.Ivan Ťurek - Celgene Europe BV 
Zaslal: 6.3.2019 14:07:22
Dobrý deň, posielame prílohu: Potvrdenie autorit_Cyprus_2_2019_SK.pdf . S pozdravom, MUDr.Ťurek
Autor: MUDr.Ivan Ťurek - Celgene Europe BV 
Zaslal: 6.3.2019 14:05:52
Dobrý deň, posielame prílohu: Ceny z databaz_Nemecko_Lauer Fischer_Imnovid 4 mg.pdf . S pozdravom, MUDr.Ťurek