[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15729
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
A04AA01, A04AA02, A04AA05, L01BC06, L01CD02, L01XA03, L01XX17, L01XX19, L02BB03, L02BG03, L02BG04, L02BG06, L03AA02, M05BA03, M05BA06, M05BA08, L02AE03, L02AE04, L01AX03, L01AA09, L01XX32, L01BA04
95221, 20654, 35816, 95220, 30124, 35777, 76410, 36339, 77279, 35796, 76412, 35799, 77469, 58987, 90114, 0809C, 9893B, 1606C, 89919, 1211A, 2854A, 3843A, 4199A, 3985A, 2398A, 8495A, 4823A, 3464A, 1184A, 1560A, 01168, 1559A, 1562A, 3270A, 86434, 86431, 44922, 80761, 80760, 44916, 49686, 2774A, 2773A, 06609, 06613, 49737, 0496C, 0497C, 86627, 58653, 58658, 86626, 78210, 78211, 22291, 58679, 54433, 9563B, 0806B, 22315, 46903, 54439, 4700C, 52361, 39799, 64318, 39805, 43378, 80313, 88592, 89680, 51831, 4008A, 56509, 54211, 54673, 75539, 88596, 5560B, 51832, 4014A, 89864, 05310, 22723, 20334, 78792, 2231B, 7809A, 85145, 65482, 2233B, 7811A, 85147, 65489, 65487, 99827, 99838, 99845, 91533, 04859, 1488A, 1485A, 4195B, 2540A, 1306B, 1978A, 3238A, 9369B, 99174, 9379B, 12320, 58623, 62707, 01656, 06215, 96107, 88980, 6056B, 86630, 6058B, 88982, 65581, 86632, 65583, 88984, 6060B, 86635, 65585, 65587, 88988, 2721B, 8447B, 6404B, 6402B, 0867C, 08143, 08141, 1287C, 7793B, 6406B, 0869C, 8451B, 08144, 7796B, 1291C, 5361B, 6367B, 4562B, 8164C, 8379C, 4443B, 4973B, 5046B, 40531, 5959B, 8383B, 7995B, 8614B, 7790B, 0768C, 46538, 5960B, 8384B, 7996B, 0769V, 8615B, 7791B, 8657B, 41437
3719015729
Právoplatný
19.2.2019 11:25:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_ZM_A04AA01_A04AA02_A04A... Oznámenie o začatí konania 19.2.2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15729_onk_lieky_L01_KON... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.3.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5799 1 R_KON application/pdf S06361-2019-OKC-15729-onk.pdf 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.3.2019 12:11:58
Oprava zrejmej nesprávnosti k rozhodnutiu č. S06361-2019-OKC-15729
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.3.2019 6:17:55
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Alla Benčová - IPSEN PHARMA S.A.S 
Zaslal: 26.2.2019 19:17:12
Dovoľujeme si podať pripomienku k predmetnému konaniu