[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

157
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
ICN Polfa Rzeszów S.A. (Tomáš Makovický PharmDr.)
N05AH03
10975
3712000157
Právoplatný
13.1.2012 16:59:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost Zopridoxin 10 m... Žiadosť o zaradenie A1E 13.1.2012 Podpis Tomáš Makovický PharmDr.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled MiniDaLi_znenie_riadku_Zopr... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 13.1.2012 Podpis Tomáš Makovický PharmDr.
text/dali Navrh_znenia_riadku_10975.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 13.1.2012 Podpis Tomáš Makovický PharmDr.
application/msword SK_olanzapin oro_SPC final ... Súhrn charakteristických vlastností lieku 13.1.2012 Podpis Tomáš Makovický PharmDr.
application/pdf Zoprid 10_SK_MA decision.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 13.1.2012 Podpis Tomáš Makovický PharmDr.
application/pdf Zoprid 10_SK_MA decision.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 13.1.2012 Podpis Tomáš Makovický PharmDr.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 42 1 R_A1E application/pdf Rozhodnutie_01470-OKCLP-201... 15.2.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Tomáš Makovický PharmDr. - ICN Polfa Rzeszów S.A. 
Zaslal: 16.1.2012 13:53:26
prikladam vypis z uctu k hore uvedenej ziadosti,TM