[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15661
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (Dana Ťažká)
J05AF10, L04AA24, L01XE06
35555, 35556, 43230, 37369
3719015661
Podaný
5.2.2019 17:12:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Bristol-Myers S... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 5.2.2019 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND_Bristol-My... Návrh ceny - formulár CND 5.2.2019 Podpis Dana Ťažká
text/dali Cenovy navrh CND_Bristol-My... Šifrovaný výstup z formulára CND 5.2.2019 Podpis Dana Ťažká
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky