[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

1552
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
+pharma arzneimittel gmbh (Mgr. Eva Tengler)
C09BA09
39835
3712001552
Fikcia
25.7.2012 12:25:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_Final_+pharma arzneimitt... Žiadosť o vyradenie A3 25.7.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky