[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15489
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. (Jozef Hromjak)
C09BB04
50948
3719015489
Podaný
29.1.2019 16:15:53
18.4.2019 15:57:58
Dôvod späť vzatia Dôvod žiadosti pominul
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Prestance 90x10_... Žiadosť o vyradenie A3 29.1.2019 Podpis Jozef Hromjak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jozef Hromjak - ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
Zaslal: 14.2.2019 9:25:08
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dokladám potvrdenie o platbe, S pozdravom Jozef Hromjak