[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15488
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. (Jozef Hromjak)
C09BX01
8785A
3719015488
Podaný
29.1.2019 16:13:23
18.4.2019 15:48:43
Dôvod späť vzatia Dôvod žiadosti pominul
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Triplixam 90x5_1... Žiadosť o vyradenie A3 29.1.2019 Podpis Jozef Hromjak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jozef Hromjak - ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
Zaslal: 14.2.2019 9:20:09
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dokladám potvrdenie o platbe, S pozdravom Jozef Hromjak