[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15485
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Medochemie LTD (Zuzana Dzvoniková)
M01AB05
67547
3719015485
Podaný
29.1.2019 14:47:27
5.2.2019 11:39:57
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie spoločnosti.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_ Medochemie_29.0... Žiadosť o vyradenie A3 29.1.2019 Podpis Zuzana Dzvoniková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky