[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15484
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Merck Sharp & Dohme B.V. (Ing. Miroslav Dedík)
J02AC04
0249B
3719015484
Podaný
29.1.2019 14:36:54
11.3.2019 16:12:55
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie držiteľa.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_MSD NL_Jan 19_No... Žiadosť o vyradenie A3 29.1.2019 Podpis Ing. Miroslav Dedík
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme B.V. 
Zaslal: 31.1.2019 10:09:34
Doklad o poukázaní správneho poplatku: