[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15480
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Eisai GmbH. (Miloš Živanský)
L01XE29
4841B, 4840B
3719015480
Právoplatný
29.1.2019 12:50:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Eisai GmbH II L... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 29.1.2019 Podpis Miloš Živanský
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Eisai II Lenvima Cenovy nav... Návrh ceny - formulár CND 29.1.2019 Podpis Miloš Živanský
text/dali Eisai II Lenvima CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 29.1.2019 Podpis Miloš Živanský
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5804 S R_STOP application/pdf S06361-2019-OKC-15480.pdf 15.3.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miloš Živanský - Eisai GmbH. 
Zaslal: 29.1.2019 12:51:36
Vzhledem k tomu, že u přípravku Lenvima došlo k převodu marketingové autorizace na jinou právnickou osobu a tato skutečnost dosud není reflektována v databázi ŠUKL, ačkoliv rozhodnutí EMA bylo vydáno, podáváme identická podání z obou právnických osob, aby nedošlo k absenci podání z důvodu nejasností v držiteli rozhodnutí o registraci.