[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15479
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Allergan Pharmaceuticals Ireland (Adriana Stara)
S01BA07
93933
3719015479
Podaný
29.1.2019 12:19:04
24.3.2019 21:32:56
Dôvod späť vzatia Očakávané dodanie.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_EFFLUMIDEX_93933... Žiadosť o vyradenie A3 29.1.2019 Podpis Adriana Stara
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Adriana Stara - Allergan Pharmaceuticals Ireland 
Zaslal: 29.1.2019 13:12:17
Prikladáme potvrdenie o úhrade správneho poplatku.