[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15477
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Pfizer Europe MA EEIG (Miroslav Lednár)
N05BA12
90959
3719015477
Podaný
29.1.2019 11:26:29
29.4.2019 12:07:35
Dôvod späť vzatia Obnovenie dostupnosti lieku
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Print_screen_Xanax_30x0,5mg... Žiadosť o vyradenie A3 29.1.2019 Podpis Miroslav Lednár
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Lednár - Pfizer Europe MA EEIG 
Zaslal: 1.2.2019 13:34:53
Dobrý deň, prikladáme doklad o zaplatení správneho poplatku
Autor: Miroslav Lednár - Pfizer Europe MA EEIG 
Zaslal: 31.1.2019 14:02:35
Dobrý deň, prikladáme aktualizovanú žiadosť