[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15473
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novartis Europharm Limited (Ing. Iveta Pálešová)
L01XE18
8513A
3719015473
Právoplatný
6.5.2019 17:40:02
12.9.2019 10:28:29
Dôvod späť vzatia Rozhodnutie držiteľa registrácie.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_Jakavi_5mg_31.1.2019.docx Žiadosť o zaradenie A1P 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Jakavi ... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
text/dali Navrh_znenia_riadku_8513A.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Jakavi SPC Jan2019.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Rozhodnutie EC Jakavi.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf SUKL potvrdenie Jakavi.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_Jakavi_dg MF_ 31.1.2019... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Rozhodnutie EK Jakavi prevo... Iná príloha 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Screenshots Jakavi Novartis... Iná príloha 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Harrison_ComfortII_2012.pdf Iná príloha 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Harrison_ComfortII_2016.pdf Iná príloha 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Verstovsek_Comfort_pooled_2... Iná príloha 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Verstovsek_ComfortI_2012.pdf Iná príloha 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Verstovsek_ComfortI_2017.pdf Iná príloha 31.1.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu Jakavi.docx Iná príloha 6.5.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf HAA 2013 Ross poster PRINT.pdf Iná príloha 6.5.2019 Podpis Ing. Iveta Pálešová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15473_A1P_B_Jakavi_5.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Jakavi_15473_FER.docx 29.4.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6079 1 R_A1P application/pdf S12618-2019-OKC-15473.pdf 15.9.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 24.9.2019 14:36:20
Oprava zrejmej nesprávnosti rozhodnutia
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.8.2019 7:05:31
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Iveta Pálešová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 1.2.2019 14:23:46
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.