[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15472
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
BioMarin International Limited (Marta Tatarkova)
A16AB12
0258B
3719015472
Právoplatný
31.1.2019 8:53:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Doklad o uhrade_0258B.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
image/jpeg SUKL kod _Vimizim.jpg Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf SPC_Vimizim_sk .pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie FEK rozbor_0258B... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Rozhodnutie o registrácii.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Orphan designácia.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
image/jpeg Stanovisko_Vimizim.jpg Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Extended version of Vimizim... Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Poupetová 2010_Prevalencia.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Harmatz_2013.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Harmatz_et_al-2017-American... Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Hendricks 2016 endurance.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Hendriksz 2014 - Internatio... Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Hendriksz 2014.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf hendriksz 2015 multi.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Hendriksz 2016 Pulmonary da... Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Hendriksz 2017.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Hendriksz 2018.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Hendriksz et al. 2014 Patie... Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Lavery and Hendriksz 2014 m... Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Leadley 2014_prevalencia.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Montano 2007.pdf Iná príloha 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf A1N_ZIADOST_0258B.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_0258B.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
text/dali Navrh_znenia_riadku_0258B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
application/pdf Rozhodnutie_transfer.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2019 Podpis Marta Tatarkova
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 15472_Vimizim.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 6.5.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5898 1 R_A1N application/pdf S08705-2019-OKC-15472.pdf 15.5.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 29.4.2019 10:33:33
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov