[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15470
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Eisai GmbH. (Miloš Živanský)
N03AX22
2263A, 2260A, 2257A, 2254A, 2251A
3719015470
Podaný
28.1.2019 20:18:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Eisai GmbH.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 28.1.2019 Podpis Miloš Živanský
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Eisai Cenovy navrh CND zniz... Návrh ceny - formulár CND 28.1.2019 Podpis Miloš Živanský
text/dali Eisai CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 28.1.2019 Podpis Miloš Živanský
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky