[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15469
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. (Lucia Mišková)
N04BD02
8745B
3719015469
Podaný
28.1.2019 19:16:55
12.4.2019 12:07:31
Dôvod späť vzatia Z marketingových dôvodov.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Rasagilin_28x1mg... Žiadosť o vyradenie A3 28.1.2019 Podpis Lucia Mišková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lucia Mišková - Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. 
Zaslal: 28.1.2019 19:17:45
Dobrý deň, nakoľko objem úhrad ZP za 12 mesiacov je vo výške do 10 tis. €, správny poplatok je v tomto prípade znížený o 100%. S pozdravom.