[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15468
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.h. (Miroslav Lednár)
A12AX
7931C
3719015468
Právoplatný
7.2.2019 17:18:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_7931C_Caltrate_Pfizer.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.1.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_7931C_C... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2019 Podpis Miroslav Lednár
text/dali Navrh_znenia_riadku_7931C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Caltrate 500_1000 MA cert.PDF Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Caltrate 500_1000 MA cert.PDF Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf FEK_rozbor_Caltrate.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.1.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 31.1.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf SPC_Caltrate D3 500_1000 cl... Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Odpoved na vyzvu Caltrate.pdf Iná príloha 7.2.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Aktualizovaná žiadosť A1N_7... Žiadosť o zaradenie A1N 7.2.2019 Podpis Miroslav Lednár
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 15468_Caltrate.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 6.5.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Caltrate_15468.docx 6.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5901 1 R_A1N application/pdf S08705-2019-OKC-15468.pdf 15.5.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 29.4.2019 10:29:26
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Príloha: application/pdf Caltrate.pdf
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 29.4.2019 10:00:49
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Miroslav Lednár - Pfizer Europe MA EEIG 
Zaslal: 1.2.2019 9:57:13
Dobrý deň, prikladáme doklad o zaplatení správneho poplatku. Výška správneho poplatku je znížená o 40 % - navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky je do 400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov