[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15438
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Chiesi Pharmaceuticals GmbH. (PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.)
R03AK08
6414B
3719015438
Podaný
29.1.2019 12:41:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CNH zvysenie-F... Návrh ceny - formulár CNH 24.1.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
text/dali CNH_6414B.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 24.1.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CNref_ceny_Chiesi-AT-Foster... Iná príloha 24.1.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CNH_ziadost-Foster_200_6x18... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 24.1.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
application/pdf Platba CNH - Foster 200.pdf Iná príloha 29.1.2019 Podpis PharmDr.Martin Višňanský, MBA, PhD.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky