[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15389
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Bio Products Laboratory Limited (Elena Marušáková)
B02BD02
5688B, 5687B
3719015389
Podaný
16.1.2019 8:02:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Bio Products La... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 16.1.2019 Podpis Elena Marušáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_B... Návrh ceny - formulár CND 16.1.2019 Podpis Elena Marušáková
text/dali CND_Bio Products Laboratory... Šifrovaný výstup z formulára CND 16.1.2019 Podpis Elena Marušáková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky