[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15388
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
VULM s.r.o. (Mgr. Viktor Huszár)
D11A
24432
3719015388
Podaný
15.1.2019 19:54:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost-Spiritus cum ben... Žiadosť o vyradenie A3 15.1.2019 Podpis Mgr. Viktor Huszár
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Viktor Huszár - VULM s.r.o. 
Zaslal: 27.1.2019 10:00:20
Nezohľadňovaný
V prílohe pripájame potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správny poplatok bol znížený o 70 EUR na sumu 530 EUR, z dôvodu podania žiadosti elektronickou formou.