[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15383
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
N05AX12
3487B
3719015383
Podaný
15.1.2019 15:51:32
19.2.2019 15:21:10
Dôvod späť vzatia Dôvodom späťvzatia je interné rozhodnutie držiteľa.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Arisppa_15mgx60t... Žiadosť o vyradenie A3 15.1.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 16.1.2019 12:56:21
Prikladáme platbu.