[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15381
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
G04BD08
23022
3719015381
Podaný
15.1.2019 15:44:09
10.4.2019 15:31:20
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie držiteľa registrácie
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Asolfena 10mgx30... Žiadosť o vyradenie A3 15.1.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 16.1.2019 12:54:33
Prikladame platbu.