[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15379
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novartis Europharm Limited (MVDr. Magdaléna Petrová)
N02CX07
8939C
3719015379
Právoplatný
2.5.2019 16:51:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Aimovig_8939C_A1P_Žiadost.pdf Žiadosť o zaradenie A1P 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Aimovig 8939C_Návrh znenia ... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
text/dali Navrh_znenia_riadku_8939C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Aimovig 8939C_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Aimovig 8939C_Rozhodnutie o... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Aimovig 8939C_Rozhodnutie ... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Aimovig 8939C_Potvrdenie SU... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Aimovig_ 8939C_FE_Rozbor.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Aimovig 8939C_ Potvrdenie o... Iná príloha 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Ashina, Erenumab (AMG 334) ... Iná príloha 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Dodick, Ashina, ARISE A Pha... Iná príloha 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Donath, Preventivna liecba ... Iná príloha 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Gdovinova, Niektore fakty o... Iná príloha 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Gillard, Devine, Mapping fr... Iná príloha 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Goadsby, Reuter, A Controll... Iná príloha 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Reuter, Goadsby, Efficacy a... Iná príloha 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Tepper, Ashina, Safety and ... Iná príloha 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Turcani, Liecba migreny na ... Iná príloha 31.1.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Odpoved na vyzvu 8939C Aimo... Iná príloha 2.5.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/x-zip-compressed Aimovig 8939C_Fulltexty k ... Iná príloha 2.5.2019 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15379_A1P_N01_Aimovig.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Aimovig_15379_FER.docx 25.4.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6130 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie K479_N812.pdf 15.10.2019 Detaily
R 6078 1 R_A1P application/pdf S12618-2019-OKC-15379.pdf 15.9.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.8.2019 7:04:50
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 25.4.2019 13:25:24
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny