[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15376
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Bayer, spol. s r.o. (MVDr. Mária Stachová, CSc.)
D07AC14
44046
3719015376
Podaný
15.1.2019 9:43:54
29.1.2019 9:59:36
Dôvod späť vzatia Späťvzatie návrhu z dôvodu obnovenia dostupnosti lieku. Ďakujeme. Stachová
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost Bayer sro Advant... Žiadosť o vyradenie A3 15.1.2019 Podpis MVDr. Mária Stachová, CSc.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr. Mária Stachová, CSc. - Bayer, spol. s r.o. 
Zaslal: 18.1.2019 9:45:10
Dobrý deň, dovoľujem si Vám zaslať doklad o úhrade správneho poplatku. Reálna celková suma úhrad za liek je viac ako 10 000 Eur, ale menej ako 50 000 Eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti. S pozdravom. Stachová