[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15357
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
IPSEN PHARMA S.A.S (Alla Benčová)
A07XA05
5634C
3719015357
Podaný
11.1.2019 11:16:53
29.1.2019 11:05:20
Dôvod späť vzatia liek je dostupny
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Xermelo.docx Žiadosť o vyradenie A3 11.1.2019 Podpis Alla Benčová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Alla Benčová - IPSEN PHARMA S.A.S 
Zaslal: 11.1.2019 11:17:19
Bez správneho poplatku - reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky je najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti (zníženie správneho poplatku o 100%)