[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15319
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Gedeon Richter Plc. (Viera Vranová)
N01AX03
87814
3719015319
Podaný
3.1.2019 13:52:34
29.1.2019 15:32:28
Dôvod späť vzatia Obnovenie dodávok.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Gedeon_Richter_C... Žiadosť o vyradenie A3 3.1.2019 Podpis Viera Vranová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 4.1.2019 11:00:47
Doklad o úhrade správneho poplatku - reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky je viac ako 10 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti (zníženie správneho poplatku o 50%)