[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15304
HCND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku
AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG (MUDr. Nataša Hudecová)
L01XX52
2189C, 2191C, 2192C, 2193C, 2194C
3718015304
Podaný
31.12.2018 18:00:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf HCND_ziadost_Venclyxto.pdf Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny HCND 31.12.2018 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky