[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15303
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Gilead Scienses Ireland UC (MVDr. Martin Garaj)
J05AR20
8408C
3718015303
Právoplatný
24.5.2019 12:36:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Biktarvy_8408C.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Biktarv... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
text/dali Navrh_znenia_riadku_8408C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Biktarvy - SPC (2018-10).pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Rozhodnutie o registrácii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Biktarvy- potvrdenie o spra... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf S_FE_rozbor_Biktarvy_8408C_... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Rozhodnutie o zmene držiteľ... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Základné charakteristiky pa... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Wohl_BFTAF PRO_The Patient ... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Stellbrink_BVY 1490 W96 BVY... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Sax et al_Study 1490 vs DTG... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Molina_Study 1844 Week 48 s... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf hiv_k30septembru2018.pdf Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Gallant et al_Study 1489 vs... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Daar_PI to BVY 1878 Switch ... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf bictegravir-biktarvy-final-... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf 2018-12-20_AM-RL-XII_Bicteg... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Biktarvy_odpoved na vyzvu_1... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Prílohač.1_S_FE_rozbor_Bikt... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Príloha č.2_Biktarvy_vyjadr... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Príloha č.3_Výber z časti B... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Príloha č.4_Porovnanie post... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Príloha č.5_BIA_Biktarvy_31... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Ref1_FDA_210251Orig1s000Mul... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Ref2_guideline-clinical-dev... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Ref4_Lack of Clinically Rel... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Ref17_Biktarvy-epar-public-... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Ref18_209_205551S11_clinica... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf Ref19_Triumeq-epar-public-a... Iná príloha 15.2.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf VEC_odpoved na vyzvu_Biktar... Iná príloha 24.5.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/pdf A1N_ziadost_Biktarvy_8408C_... Iná príloha 24.5.2019 Podpis MVDr. Martin Garaj
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Biktarvy_A1N_15303.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 27.6.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva Biktarvy_15303.docx 8.2.2019 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Biktarvy_ID15303.docx 21.5.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5983 1 R_A1N application/pdf S10700-2019-OKC-15303.pdf 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 3.7.2019 11:33:43
Nezohľadňovaný
Výpis z obchodného registra - zmena sídla Gilead Sciences Slovakia s.r.o.
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 3.7.2019 10:45:41
Nezohľadňovaný
Oznámenie o zmene sídla Gilead Sciences Slovakia s.r.o.
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 25.6.2019 9:56:05
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku a klinické výstupy
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 11.6.2019 9:52:33
Príloha medicínskeho stanoviska odbornej pracovnej skupiny
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 11.6.2019 9:51:47
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Viera Jonasová - ViiV Healthcare BV. 
Zaslal: 25.1.2019 15:24:55
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať vyjadrenie k podaniu ID 15303.
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 7.1.2019 13:42:47
Príloha č. 5: Podrobnosti k analýze vplyvu na rozpočet Biktarvy
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 7.1.2019 13:40:52
Príloha č.4: Podrobnosti analýzy užitočnosti nákladov a analýza citlivosti k analýze užitočnosti nákladov Biktarvy
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 7.1.2019 13:38:36
Aktualizovaný FE rozbor Biktarvy
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 3.1.2019 0:41:36
Potvrdenie o zaplatení správneho poplaku Bikrarvy