[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15302
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Mylan S.A.S. (MUDr. Branislav Obšitník)
N03AX16
5406B, 5418B
3718015302
Podaný
31.12.2018 13:36:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Mylan_S.A.S_CND_ziadost.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 31.12.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Mylan_S.A.S_CND_znenie_riad... Návrh ceny - formulár CND 31.12.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 31.12.2018 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky