[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15301
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o. (Martin Huštaty)
L04AX04
9577C
3718015301
Právoplatný
31.12.2018 12:12:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_Lenalidomide 95... Žiadosť o zaradenie A1E 31.12.2018 Podpis Martin Huštaty
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Lenalid... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.12.2018 Podpis Martin Huštaty
text/dali Navrh_znenia_riadku_9577C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.12.2018 Podpis Martin Huštaty
application/pdf SPC Lenalidomide Accord.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.12.2018 Podpis Martin Huštaty
application/pdf Rozhodnutie o registracii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.12.2018 Podpis Martin Huštaty
application/pdf Doklad o prideleni SUKL kod... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.12.2018 Podpis Martin Huštaty
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5734 1 R_A1E application/pdf S05542-2019-OKC-15301.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martin Huštaty - Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o. 
Zaslal: 4.1.2019 23:45:03
Prikladáme potvrdenie o zaplatení.