[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15294
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Neuraxpharm Bohemia s.r.o. (Monika Skrzypczak)
G04BD08
5067C
3718015294
Podaný
31.12.2018 9:44:42
19.2.2019 14:37:27
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie držiteľa.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_Neuraxpharm_5067C_Solife... Žiadosť o vyradenie A3 31.12.2018 Podpis Monika Skrzypczak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Monika Skrzypczak - Neuraxpharm Bohemia s.r.o. 
Zaslal: 31.12.2018 10:52:24
Dobrý deň, dovoľujem si Vám zaslať doklad o úhrade správneho poplatku. Reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky je viac ako 10 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti. S pozdravom