[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15293
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
UCB Pharma SA (MUDr. Zille Poliaková)
L04AB05
81325
3718015293
Právoplatný
22.3.2019 13:07:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ZM_ziadost_Cimzia_81325_UCB... Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 31.12.2018 Podpis MUDr. Zille Poliaková
application/pdf Cimzia_FEK.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.12.2018 Podpis MUDr. Zille Poliaková
application/pdf Správny poplatok_ID 15293_C... Iná príloha 31.12.2018 Podpis MUDr. Zille Poliaková
application/pdf Odpoveď na výzvu Cimzia.pdf Iná príloha 22.3.2019 Podpis MUDr. Zille Poliaková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Cimzia_ZM_15293.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 27.6.2019 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_Cimzia_15293.docx 15.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6053 2 R_ZM application/pdf Rozhodnutie K472_N798.pdf 15.8.2019 Detaily
R 5982 1 R_ZM application/pdf S10700-2019-OKC-15293_Rozho... 15.7.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 25.6.2019 9:55:29
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku a klinické výstupy
Autor: MUDr. Zille Poliaková - UCB Pharma SA 
Zaslal: 7.1.2019 15:43:25
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať odborný článok. S pozdravom
Príloha: application/pdf CRIB.pdf
Autor: MUDr. Zille Poliaková - UCB Pharma SA 
Zaslal: 7.1.2019 15:43:13
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať odborný článok. S pozdravom
Príloha: application/pdf CRADLE.pdf
Autor: MUDr. Zille Poliaková - UCB Pharma SA 
Zaslal: 7.1.2019 15:43:01
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať odborný článok. S pozdravom
Autor: MUDr. Zille Poliaková - UCB Pharma SA 
Zaslal: 7.1.2019 15:42:27
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať odborný článok. S pozdravom
Príloha: application/pdf CIMPACT.pdf
Autor: MUDr. Zille Poliaková - UCB Pharma SA 
Zaslal: 7.1.2019 15:42:11
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať odborný článok. S pozdravom
Autor: MUDr. Zille Poliaková - UCB Pharma SA 
Zaslal: 7.1.2019 15:40:53
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať SPC lieku Cimzia. S pozdravom
Príloha: application/pdf SPC Cimzia.pdf
Autor: MUDr. Zille Poliaková - UCB Pharma SA 
Zaslal: 7.1.2019 15:40:21
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku. S pozdravom
Autor: MUDr. Zille Poliaková - UCB Pharma SA 
Zaslal: 7.1.2019 15:39:30
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať aktualizovanú žiadosť ZM. S pozdravom