[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15292
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
CANDE s.r.o. (Miloš Chudý)
C10AX09
8515C
3718015292
Právoplatný
30.12.2018 23:00:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_EZEMED 30x10 mg... Žiadosť o zaradenie A1E 30.12.2018 Podpis Miloš Chudý
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku EZEMED ... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.12.2018 Podpis Miloš Chudý
text/dali Navrh_znenia_riadku_8515C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.12.2018 Podpis Miloš Chudý
application/pdf EZEMED súhrn charakteristic... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.12.2018 Podpis Miloš Chudý
application/pdf EZEMED právoplatné rozhodnu... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.12.2018 Podpis Miloš Chudý
application/pdf EZEMED doklad o pridelení k... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.12.2018 Podpis Miloš Chudý
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5768 1 R_A1E application/pdf S05542-2019-OKC-15292.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miloš Chudý - CANDE s.r.o. 
Zaslal: 31.12.2018 14:34:57
Dobrý deň, prikladám doklad o úhrade správneho poplatku. Ďakujem. S pozdravom, MUDr. Miloš Chudý