[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15291
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. (Lucia Mišková)
N03AX16
5183B, 5191B, 5199B
3718015291
Podaný
30.12.2018 19:56:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Preglenix_GLENM... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 30.12.2018 Podpis Lucia Mišková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_P... Návrh ceny - formulár CND 30.12.2018 Podpis Lucia Mišková
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 30.12.2018 Podpis Lucia Mišková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky