[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15245
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
BELUPO, s.r.o. (Ingrid Csibová)
N02AX52
9803C
3718015245
Právoplatný
31.12.2018 9:25:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_ZARACET 75 mg +... Žiadosť o zaradenie A1E 21.12.2018 Podpis Ingrid Csibová
application/pdf SPC_ZARACET 75 mg + 650 mg.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 21.12.2018 Podpis Ingrid Csibová
application/pdf RR_ZARACET_75 mg +650 mg.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 21.12.2018 Podpis Ingrid Csibová
application/pdf RR_ZARACET_75 mg +650 mg.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 21.12.2018 Podpis Ingrid Csibová
application/pdf Doklad o zaplatení_ZARACET ... Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ingrid Csibová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_ZARACET... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.12.2018 Podpis Ingrid Csibová
text/dali Navrh_znenia_riadku_9803C_Z... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.12.2018 Podpis Ingrid Csibová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5737 1 R_A1E application/pdf S05542-2019-OKC-15245.pdf 15.2.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky