[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15217
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pierre Fabre Médicament (Katarína Pochová)
L01XE46
9512C
3718015217
Právoplatný
18.12.2018 21:11:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_9512C_Braftovi.pdf Žiadosť o zaradenie A1P 18.12.2018 Podpis Katarína Pochová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_9512C_B... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 18.12.2018 Podpis Katarína Pochová
text/dali Návrh znenia riadku_9512C_B... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 18.12.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf SPC Braftovi.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 18.12.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Právoplatné rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 18.12.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 18.12.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Vyjadrenie FEK rozbor braft... Farmako-ekonomický rozbor lieku 18.12.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Cutaneous melanoma ESMO Cli... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Dummer et al 2018.pdf Iná príloha 18.12.2018 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Ceny z online databaz_PF_Br... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Katarína Pochová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_15217_Braftovi50_A1P_L0... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5880 1 R_A1P application/pdf S07790-2019-OKC-15217-brafo... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 3.7.2023 15:20:34
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku podľa § 7a ods. 2 zákona
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 26.6.2023 10:07:30
Hodnotiaca správa odbornej pracovnej skupiny pre farmako-ekonomiku. Hodnotiaca správa, ktorá obsahuje dôverné informácie bude sprístupnená iba členom kategorizačnej komisie a držiteľovi rozhodnutia o registrácii. Zverejnená hodnotiaca správa neobsahuje dôverné informácie.
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 17.2.2023 13:51:11
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že dnes 17.02.2023 bola cez neverejnú zónu „Iné podania“ zaslaná odpoveď na výzvu MZ SR na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93 pre lieky Braftovi a Mektovi ID 15217, 15218, 15219, vzhľadom na skutočnosť, že odpoveď ako aj prílohy obsahujú dôverné informácie. Ďakujeme.
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 17.2.2023 13:33:28
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť FEK ako odpoveď na výzvu. Ďakujeme.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 2.11.2022 11:44:01
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.7.2019 9:31:04
Oprava zrejmej nesprávnosti rozhodnutia - zmena určenia referenčnej skupiny v súlade s WHO a ŠÚKL - L01XE46 Enkorafenib p.o. 50 mg
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 2.4.2019 10:59:34
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 19.12.2018 11:04:09
Dobrý deň, dovoľujem si Vám zaslať doklad o úhrade správneho poplatku. S pozdravom