[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15208
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C09DB01
7476B
3718015208
Právoplatný
19.12.2018 15:40:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_Wamlox_30x10mg_160 mg_7... Žiadosť o zaradenie A1N 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Wamlox_10mg_160mgx30tbl_Náv... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Wamlox_Navrh_znenia_riadku_... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wamlox tbl flm_SPC_ŠUKL_15_... Súhrn charakteristických vlastností lieku 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Wamlox 10_160 tbl flm_regis... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Wamlox 10_160 tbl flm_SUKL ... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Kardiometabolické a renálne... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 04 Snincak.pdf Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2008_Efficacy and safety of... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2014_outcomes_costs_val_aml... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Platba_Wamlox_10_160x30tbl.pdf Iná príloha 19.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf FEK_Wamlox_10mg_160mg 17.12... Farmako-ekonomický rozbor lieku 19.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 15208_Wamlox.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5875 1 R_A1N application/pdf S07790-2019-OKC-15208.pdf 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 5.4.2019 14:31:16
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 20.3.2019 7:59:43
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wamlox 15208.docx