[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

15206
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C09DB01
7467B
3718015206
Právoplatný
19.12.2018 15:39:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_Wamlox_30x5mg_160 mg_74... Žiadosť o zaradenie A1N 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Wamlox_5mg_160mgx30tbl_Návr... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Navrh_znenia_riadku_7467B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wamlox tbl flm_SPC_ŠUKL_15_... Súhrn charakteristických vlastností lieku 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Wamlox 5_160 tbl flm_regist... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Wamlox 5_160 tbl flm_SUKL k... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Kardiometabolické a renálne... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 04 Snincak.pdf Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2008_Efficacy and safety of... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2014_outcomes_costs_val_aml... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Platba_Wamlox_5_160x30tbl.pdf Iná príloha 19.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf FEK_Wamlox_5mg_160mg 17.12.... Farmako-ekonomický rozbor lieku 19.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 15206_Wamlox.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5874 1 R_A1N application/pdf S07790-2019-OKC-15206.pdf 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 5.4.2019 14:24:04
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 20.3.2019 8:01:22
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wamlox 15206.docx