[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15205
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C09DB01
7462B
3718015205
Právoplatný
12.2.2019 15:52:41

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_Wamlox_90x5mg_80 mg_746... Žiadosť o zaradenie A1N 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Wamlox_5mg_80mgx90tbl_Návrh... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Wamlox_Navrh_znenia_riadku_... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wamlox tbl flm_SPC_ŠUKL_15_... Súhrn charakteristických vlastností lieku 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Wamlox 5_80 tbl flm_registr... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Wamlox 5_80 tbl flm_SUKL ko... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Kardiometabolické a renálne... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 04 Snincak.pdf Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2008_Efficacy and safety of... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2014_outcomes_costs_val_aml... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Platba_Wamlox_5_8x90tbl.pdf Iná príloha 19.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf FEK_Wamlox_5 mg_80 mg 18.12... Farmako-ekonomický rozbor lieku 19.12.2018 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Vyjadrenie k Vyzve ID15205.pdf Iná príloha 12.2.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva Wamlox_15205.docx 6.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5851 S R_STOP application/pdf S07790-2019-OKC-15205.pdf 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 20.3.2019 7:57:16
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wamlox 15205.docx
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 12.2.2019 15:42:28
Nezohľadňovaný
Dobry den, v prilohe zasielame odpoved na Vyzvu ID 15205. S pozdravom, Marjan Vrbnjak